הרשמה לשיתוף פעולה חיצוני

השנה, מרקחה, שמה במרכז שיתופי פעולה עם ארגונים, מוסדות וקהילות שזקוקות לשינוי ופועלת בכוח מניע ליצירת מארג הדוק של פעילות בין העולם האקדמי והחברה הישראלית. דרך שיתופי פעולה עם אותם גופים, אנו מבקשים לקיים סדרה של סדנאות ששמות במרכז את שאלות ההנגשה והנגישות . 

בדף זה תוכלו למצוא את מגוון משתפי הפעולה במסגרת "מרקחה שווה" - פברואר 2019. 

אנו מזמינים אתכם להתרשם מהמוסדות והארגונים שיקחו חלק במרקחה, ולהציע שיתוף פעולה אפשרי כמרצה מוביל/ה בסדנא משותפת. 

© Copyright 2019. Dots Entrepreneurship Club.